Σκληρό σιτάρι προς πώληση

Η καταχώρηση έχει λήξει!

Άριστης ποιότητας Μετάφραση

Τιμή: 1 €/τόνος

Μετατροπή / [x]

Ποσότητα: 65 τόνοι

Μετατροπή [x]

Αγορά στόχος: Ελλάδα

Καταχωρήθηκε: 26/01/2021

Αξιολόγηση:

Από το μέλος: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ