Τριφυλλόσπορος Μηδικής προς πώληση

Ποικιλία υπατης. Τριορισμενος άριστη ποιότητα. Μετάφραση

Τιμή: 3.5 €/κιλό

Μετατροπή / [x]

Ποσότητα: 1 τόνος

Μετατροπή [x]

Αγορά στόχος: Ελλάδα

Καταχωρήθηκε: 15 μέρες πριν

Ημερομηνία λήξης προσφοράς: 28/03/2021

Αξιολόγηση:

Από τον χρήστη: Αγγελος

Πόλη/Οικισμός: Βοιωτία

Τηλέφωνο: +30