Τομάτες προς πώληση

Η καταχώρηση έχει λήξει!

Τιμή: 1 €/κιλό

Μετατροπή / [x]

Ποσότητα: 0.1 τόνοι

Μετατροπή [x]

Αγορά στόχος: Ελλάδα

Καταχωρήθηκε: 14/09/2011

Αξιολόγηση:

Νομός: Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο: